- Det kom et lite brøl da jeg skjønte at boligen ble min