- Straffen er stor for å ikke følge et påbud som har blitt gitt