- Her har vi sett flere trafikkfarlige situasjoner