Av: Rachel Mutter / Intrafish

Måsøval-eid flåte havnet på 40 meters dyp på Island

foto
Laxar's fôrflåte i det den synker. Foto: Kystvakten Island