Av:
  • Rachel Mutter / Intrafish

Måsøval-eid flåte havnet på 40 meters dyp på Island

Laxar's fôrflåte i det den synker. Foto: Kystvakten Island