Av:
  • Syver Lie Rønningen

Fire personer involvert i frontkollisjon

Ulykken skjedde i en sving i nærheten av bomstasjonen ved Våvatnet. Foto: John J. Storholt