Statens vegvesen hadde trafikk-kontroll på Våvatnet sist fredag.

Rapporten forteller at det blant de ni tunge kjøretøyene som ble sjekket, ble utstedt tre bruksforbud. En av disse for avrenning fra fisketransport.

«Kontroll mellom klokken 9 og 12 fredag på FV 714 Våvatnet. Det ble kontrollert 9 tunge kjøretøy og 5 lette kjøretøy.

En varebil fikk bruksforbud pga 400 kg overlast, et vogntog fikk bruksforbud pga avrenning , en fører fikk bruksforbud og gebyr på kr 5000,- pga utløpt førerrett.

Det ble også skrevet ut 5 tekniske kontrollsedler, som en da må få utbedret  i etterkant».

Resultat

Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 9

Antall kontrollerte lette kjøretøy: 5

Antall bruksforbud: 3

Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 3

Antall andre gebyr: 1