Lakseveien blir mye billigere enn budsjettert. Nå starter bruken av "overskuddet"