- Terskelen er lavere for å dra inn til byen nå

foto