- Hva skjer hvis din bedrift blir rammet av oljeutslipp

Foto fra oljevernøvelsen ved Frøya i 2012. (popcorn ble brukt som "olje")