I dag er det 90 år siden Hitra kirke sto ferdig og den første gudstjenesten kunne holdes i Hitra prestegjelds nye hovedkirke.

Det var etter brannen i Dolm kirke i 1920, bare en 1000 meters rotur unna over Dolmsundet, at Hitra herredstyre bestemte at Hitra prestegjeld måtte ha en ny hovedkirke, i området Hopsjø-Melandsjø.

Tre år senere ga Kongen tillatelse til nybygget, og i 1927, den 15. desember sto kirken ferdig, til den nette sum av 84.000 kroner.

Opp gjennom årene er kirken pusset opp flere ganger, sist på 80-tallet. I år ble det igjen mulighet til å friske opp kirken. Det har blitt foretatt en innvendig rehabilitering med kalkmuring, hvitting (kalkmuring, journ.anm) og maling - noe som har vært nødvendig etter tidligere vannlekkasjer og mange års generell slitasje.

Planen var å bli ferdig til jubileumsgudstjeneste 3.desember, men av flere årsaker som har forsinket arbeidet –

- Blant annet måtte entreprenøren utsette oppstart tidligere i høst – rakk man ikke tidsfristen. I tillegg viste analyser av maleprøver som ble sendt til Danmark, at deler av himlingen har vært malt med moderne malingstyper tidligere, noe som førte til at Riksantikvaren ba Hitra kirkelige fellesråd ta et valg på om hele himlingen skulle skrapes ned og males om med 1920-tallets linoljemaling, eller om man skulle videreføre mer moderne malingstyper brukt under oppussing på 60- og 80-tallet. Riksantikvaren foreslo å benytte maling og metoder som ville fungere bra, og innenfor mulige økonomiske rammer, samtidig som deler av taket skulle bevares originalt. Det sparte fellesrådet mer enn 1 millioner kroner på. Å skulle ha tilbakeført himlingen til original stand, ville ha bidratt til at oppussingen av kirka ville ha vart frem til sommeren 2018 – og påført utgifter langt utover budsjett, sier kirkeverge Hege Terese Myhren.

Da lokalavisa var der på tirsdag, lå eimen av linolje tung over kirkegulvet, som var stengt for tråkking ut uken i påvente av at det siste beskyttende oljestrøket skal tørke. Avisa ble vitne til at det aller siste penselstrøket ble tatt og sperrebånd satt opp.

Malingen måtte analyseres

Øyvind Sand i Hitra menighetsråd har fulgt med på arbeidet, og inviterer folk til Julaftengudstjeneste.

- Det blir julegudstjeneste klokken 16 på julaften. Vi skulle jo egentlig ha jubileumsgudstjeneste, men nå blir det antagelig ikke noe jubileumsfeiring før 100-årsjubileet, sier Sand.

Han mener kirka har blitt veldig fin.

- Det er gjort et veldig, veldig bra arbeid. Her trengtes det oppussing. Det har vært lekkasjer og fukt, og malingen hadde flasset av flere plasser i taket, forteller Sand.

På grunn av at Hitra kirke er listeført hos Riksantikvaren var det ikke bare å kjøpe maling på nærmeste fargehandel.

- Det måtte sendes inn prøver av malingen for fargeanalyse, for å få rett farge. Og hvittingen måtte sendes til analyse i Danmark for å få den rette sammensetningen. Det er artig å se at resultatet ble så bra, sier byggmester Ketil Olsen i Astra bygg og entreprenør, som har hatt ansvaret for oppussingen.

- Oldefar var med

Kirkeverge Hege Terese Myhren kan sies å ha en spesiell tilknytning til Hitra kirke.

- Faren min forteller at oldefar Johan Fjeldberg var med og kjørte stein med hest og slede fra Meland, til byggingen av kirken. Det synes jeg er artig. Og det er trolig flere i området her som har vært med på bygging av kirken.

Selv om hele kirken nå fremstår som nymalt innvendig, finnes det en del av taket der malingen fremdeles er original fra 90 år tilbake. Myhren viser oss taket inne i orgelrommet, der dekoren er den samme, men malingen helt annerledes. Skillet mellom den gamle og den nye malingen er tydelig der de overlapper hverandre, og godt synlig nå som orgelpipene er demontert i forbindelse med oppussingen.

- Den første malingen var en kalkmaling, som ikke ble så hvit som den vi har i dag. Og den røde malingen til dekoren tror jeg var en blanding de laget med blant annet brent umbra i.

- Mandag og tirsdag over helga skal vi pusse, vaske, støvsuge og rydde alt på plass i kirka i en skikkelig dugnad, sier Myhren. Da er gulvene tørket etter siste strøket og orgelet ferdig reparert og gjenoppbygd.

På julaften skal dermed kirkeklokkene igjen kime, og orgelet gi musikk til julesalmer som skal synges i den spesielle kirken på Melandsjøen.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no

Bursdag: Hitra Kirke sto ferdig 15.desember 1927, og fyller 90 år i dag.
Nytt og gammelt: Den originale kalkmalingen er bevart inne i orgelrommet. Inne i kirken er den overmalt med linoljemaling.