- Har nye momenter som gjør at departementet bør snu