På vårparten i 2014 kom Frøya Anleggsservice i gang med bergverksdrift ved Steinsvatnet på Frøya. Og det å kunne ta ut pukk og grus til egne prosjektet og til salg, har slått positivt ut for bedriften.

Frøya Anleggsservice omsatte i 2014 for 15 millioner kroner, og satt igjen med et årsresultat på 559.000 kroner. Bare to år tidligere gikk selskapet i minus med 120.000 kroner.

- Vi sleit med litt forskjellige ting det året. Det var en del faktura vi ikke fikk inn, og vi bommet på noen jobber og investeringer. Men vi har fått omstrukturert firmaet litt. Og i fjor kom vi i gang med bergverket, og det går veldig bra, sier eier Alf Magne Skarsvåg i Frøya Anleggsservice.

Blant oppdragene i fjor var grunnarbeidene på Helge Gåsøs byggeprosjekter. I år er infrastrukturen til Valen boligfelt det største enkeltoppdraget.

- Vi har mye å gjøre, og dette året ser greit ut så langt, sier Alf Magne Skarsvåg.