Klokka er elleve torsdag formiddag. Lokalavisa har avtale med daglig leder Brit Ohrø på Frivilligsentralen. «Sentralen» er et rom innenfor Frøya bibliotek, så man må gå over skolegården til Sistranda skole og gjennom biblioteket for å komme dit. Men denne formiddagen er biblioteket stengt, og undertegnede blir stående utenfor, og må ringe opp Ohrø for at hun skal komme og åpne for meg.

- Joda, dette er ganske illustrerende, sier den daglige lederen.

- Det er nesten ingen innom her

For tre år siden flyttet frivilligsentralen fra lokaler vis-a-vis Sparebanken1 til rommet innenfor biblioteket. Med det resultatet at folk sluttet å oppsøke sentralen. Hun har ingen besøksstatistikk å vise til, men mener erfaringene er åpenbare.

- Det er nesten ikke folk innom her. Det er ikke naturlig for folk å komme hit, sier Brit Ohrø.

Mangler fasiliteter

Det at folk må over en skolegård der ungdommer leiker, er en bøyg i seg selv. Det at man ikke har egen inngang, men må gjennom biblioteket, er en annen. Videre er det en rekke mangler ved fasilitetene som gjør at dagens frivilligsentral rett og slett ikke fungerer etter formålet.

- En frivilligsentral skal jo være et møtested. Slik vi fungerer nå, er vi bare en ekstern leverandør av tjenester. For å bli et møtested, bør vi ligge der folk beveger seg, sånn at det blir naturlige og lett å stikke innom, sier Brit Ohrø, som påpeker at lokaliseringen også setter klare begrensinger på hvilke tjenester som kan tilbyr.

- En frivilligsentral skal være et supplement til de kommunale tjenestene, og ikke en erstatning. Men vi har mange planer, men mange av dem må vi avvente til vi får avklart om vi får ny lokalitet, sier Brit Ohrø.

Inn i blomsterbutikken?

Etter sterkt påtrykk fra Ohrø og styret i frivilligsentralen har kommunen satt i gang en prosess for å finne nye og mer egnede lokaler.

Styret har forkastet tanken om å komme inn i det nye kultur- og kompetansesenteret. Slik arealene er utformet, vil det ikke være mulig å få til en frivilligsentral der. Slik Ohrø og styret ser det, er den mest aktuelle og attraktive lokaliteten butikklokalene etter den nedlagte blomsterbutikken i Sistranda sentrum.

Men årsaken til at sentralen i sin tid ble flyttet fra handelssentrum og inn i lokaler kommunen eide, var å spare penger. Nå må politikerne vurdere og veie på nytt, om kommuenn skal ta de ekstrakostnadene som som må til hvis frivilligsentralen igjen skal bli en sentral og en møteplass.