Starter sitt andre anlegg på Frøya. Klar for kommersiell dyrking etter mange års forsøk og utvikling

foto
Axel Nybakken, Diogo Raposo og Maren Sæther i Seaweed Energy Solutions viser frem sukkertare de har dyrket på Frøya. Foto: SES