Folk bryr seg ikke nok om frivillig-betalinga. I sommer settes p-vakter på saken