- Det var kø foran brannbilene lenge før vi åpnet

foto