Knut Wågø driver Frøyas største melkegård, og satset i fjor flere millioner kroner på å oppgradere driftsbygningene og investerte i en melkerobot.

Planen var å satse på en fremtidig stordrift som melkeprodusenter.

Men for å kunne produsere nok melk til å forsvare investeringen er Wågø avhengig av å leie melkekvoter fra andre.

I fjor høst gikk en fem-års leieavtale for en melkekvote ut, og måtte dermed fornyes. Da er regelen slik at utleier må sende inn søknad til landbruksdirektoratet for godkjenning av leieavtalen. Men søknaden ble ikke sendt innen fristen 1. oktober.

Det har fått store konsekvenser for melkebonden, som nå har skrevet brev til landbruksminister Jon Georg Dale(Frp) med bønn om hjelp.

- Usigelig trist

- 1 februar-17 fikk vi et skriv fra Landbruksdirektoratet med oversikt over årets melkekvoter, og oppdaget da til vår forferdelse at den leide kvoten manglet. Vi sendte derfor en søknad til LD i feb.-17, der vi ba om dispensasjon fra søknadsfristen 1 .okt.16, for å få beholde den leide kvoten. Vi fikk avslag. Vi har klaget på avgjørelsen, og lagt ved dokumentasjon på hvilke konsekvenser dette ville få for drifta. Avslaget ble imidlertid opprettholdt. Vi har fått beskjed om at saken skal til en siste vurdering hos klagenemda i slutten av september- 17. Dette er for seint for oss og innebærer en lang periode med stor usikkerhet og risiko. Vi vil fylle opp den kvoten vi nå har i løpet av august/september, og må derfor allerede nå vurdere utslakting av kyr for ikke å måtte sende altfor mange liter melk "i bekken". Dette er usigelig trist. Det virker for oss også meningsløst, siden kvoten blir stående tom, han som eier den har ingen kyr. Og vi har kyr, men får ikke levere, skriver Wågø.

Prekær situasjon

- Vi ser ingen annen utvei enn å henvende oss direkte til deg som mat- og landbruksminister og vi håper du har tid til å se raskt på saken vår. Vi gjorde beklageligvis en feil i fjor og søkte for sent om en leiekvote. Landbruksdirektoratet aksepterer ikke våre beklagelser og våre forsøk på å ordne opp, og vi står nå i fare for å gå konkurs, etter store investeringer og utvidet drift siste året. Vi trenger leiekvoten fra og med l. september. Situasjonen er prekær, skriver Wågø.

- Vi er selvfølgelig veldig lei oss for å ha begått denne formelle feilen, men synes straffen er hard. Konsekvensene av LD sin opprettholdelse av vedtaket vil her kunne bety nedleggelse av en melkeprodusent som har brukt betydelige midler for å satse på modernisering av sin drift. Vi håper landbruksministeren er enig med oss i at en "papirfeil", som vi forsøker å rette opp i, ikke kan ha så store konsekvenser. Vi ser frem til å høre frå deg.

- Meningsløst

Frøya kommune, ved ordfører, rådmann og landbrukssjefen, har skrevet et følgebrev, der de gir sin støtte til Wågø.

- Foretaket til Knut Wågø er det største av kun tre gjenstående melkebruk på Frøya, hvor det må legges til at det satses på drifta med betydelige investeringer, bl.a. med tilskudd og lån fra Innovasjon Norge til nylig ferdigstilt tilbygg og melkerobot. Det som står i fare for å skje er at Wågø ikke får stor nok kvote å produsere melk på. Da det ikke er noe å hente på melka som produseres over kvoten, vil dette medføre økonomiske tap og Wågø vil dermed måtte tømme ut en tredjedel eller mer av melka som produseres i år. I ytterste konsekvens må deler av besetningen slaktes ut. Hvis utvidet melkekvote tildeles ved et senere tidspunkt vil det ta flere år å bygge opp besetningen for å oppnå full produksjon. Dette mener Frøya kommune er dårlig ressursbruk, direkte matsvinn og økonomisk uforsvarlig i forhold til foretakets inntektskilde og arbeidsplasser. Gårdbrukere som Wågø betyr mye for Frøya og vi ønsker å ta vare på melkeprodusentene som står igjen i kommunen og det vil være meningsløst at formaliteteter skal føre til redusert produksjon i en liten landbrukskommune. Frøya kommune forventer med dette at Statsråden tar saken til vurdering og at Knut Wågø får et snarlig og positivt svar, skriver de.