Flere oppsittere leverte klage på en navneendring i Hitra kommune, der Bøstingveien i Barmanfjorden ble gjort om til Bystingveien. De viste til at veien strekker seg fra fv 714 til stedet som i stedsnavnsregisteret heter Bøsting.

Hitra formannskap vedtok å imøtekomme klagen.

Senere har Kartverket reist navnesak på stedsnavnet som inngår som del av et veinavn. Kartverket har nå gjort vedtak i saken om Bøsting/Bøstingen/Bysting, og har fattet  vedtak om følgende skrivemåte for navnene:

  • Bøstingen

  • Bysting (bruksnummer 11/10)

  • Bøstingvågen (våg i sjø)

  • Bøstingkammen (ås)