Dette er 7.klasse på Strand, skoleåret 1978/1979. Det er omlag 40 år siden bildet ble tatt, og de fleste av de ungdommene befinner seg på Hitra den dag i dag.

Foran f.v. Kjell Roar Sæther, Kjell Åberg, Helge Kaald, Rolf Leksen og Arne Joar Sundet.

Bak f.v. Ingjerd Nordheim Jørgensen, Frank Hassel, Wenke Ervik Jobotn, Bjørn Aunvik og Janita Holm Kristoffersen. Læreren deres het Svend Sivertsen. (Foto Schrøder)