- Betyr like mye å spille på Hitra og Mausund som for en fullsatt Vår Frue Kirke i Trondheim