Hitra kommune har forskuttert 900.000 kroner i spillemidler til Hitra Fotballklubb og Hitra IL for å kunne begynne bygging av Fillan fritidspark i Dyet.

Formannskapet skal nå behandle en sak der Hitra Fotballklubb og Hitra IL får revidert sin avtale om bruk av Dyet til å anlegge Fillan Fritidspark – til å inkludere et areal som ikke var med i den opprinnelige avtalen fra 2010. Dette må godkjennes av kommunen for at det kan søkes om spillemidler.

I tillegg skal formannskapet behandle søknad om at Fillan Fritidspark får tilgang til strøm for fire lyskastere med LED-lys. Og tilkobling til vann, som skal brukes til å lage skøytebane på sandvolleball-banen om vinteren.

Rådmannen mener dette blir minimale utgifter for kommunen.