Endret livsstilen radikalt for å kunne prestere i fire sekunder