I uke 10 og 11 skal det gjennomføres Ungdata-undersøkelse på ungdomsskoletrinnene og de videregående skolene på Frøya og Hitra. Hensikten med Ungdata-undersøkelsen er å finne ut hvordan det er å vokse opp i øyregionen.

- Gjennom denne undersøkelsen får vi mer kunnskap om ungdommene på mange ulike områder, sier Kristin Strømskag, Eli Ann Karlsen og Marianne Granum.

- Vi gjorde en ungdomsundersøkelse på Hitra i 2007, 2008 og 2009 og da ble vi overrasket over graden av ensomhet blant ungdommen her. Undersøkelsen den gang, viste også at debutalderen for sex, alkohol og røyk var under landsgjennomsnittet, forteller Marianne Granum.

Ungdata-undersøkelsen brukes over hele landet, men har ikke blitt brukt i øyregionen tidligere.

- Det er en nasjonal trend at ungdommer er bedre enn tidligere. De er snille og flinke, drikker mindre og er mer sammen med foreldrene sine, men man ser også en tendens til mer angst og ensomhet blant unge, så vi er spente på resultatene fra Ungdata-undersøkelsen og hvordan ser det ut her i øyregionen, i forhold til resten av landet, sier Kristin.

Ekstraspørsmål

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser.  Undersøkelsen består av 100 spørsmål og dekker temaene: nære relasjoner, skole og utdanning, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold. Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul som brukes i alle undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommunene kan velge fra.

- Hitra har valgt seg ekstra spørsmål innen rus, sier Marianne Granum.

- Frøya har også valgt ekstra spørsmål rundt rus og rundt psykisk helse, forteller Eli Ann Karlsen og Kristin Strømskag.

Eksempler på spørsmål er: hvor fornøyde er ungdom med livet sitt? hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og nærmiljøet? Hva bruker ungdommen tida si til når de ikke er på skolen? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika?

- Når man jobber med ungdom, så er det viktig og interessant å vite hvor skoen trykker, sier Eli Ann, - vi tror, vi tenker og lurer, men nå får vi vite det sikkert.

I skoletiden

Ungdata-undersøkelsen foregår på skolen og varer i omtrent en skoletime. Elevene er helt anonyme i undersøkelsen og det er frivillig å delta, men Strømskag, Karlsen og Gramum håper på en høy svarprosent.

- Vi oppfordrer ungdommene på det sterkeste til å delta, så de får vise hvordan de har det her på Frøya og Hitra. Ved å svare på Ungdata-undersøkelsen kan ungdommene påvirke mye, sier damene.

- Vi gjennomfører ikke undersøkelsen for "å ta ungdommen", men for å gjøre det bedre for ungdom å vokse opp i øyregionen og godt for dem å bo her. Svarene fra undersøkelsen sier blant annet noe om fritidsaktivitetene som finnes for ungdommer i øyregionen og hva det er ungdommen ønsker å bruke tiden sin på.

Resultatene fra kartleggingen av ungdommenes livsstil og levekår på Hitra og Frøya, skal presenteres i starten av april og Granum, Karlsen og Strømskag er alle opptatte av at resultatene skal brukes i ettertid.

- Et av spørsmålene i undersøkelsen er; hvor får ungdom tak i alkohol, så vi har bevisst funnet spørsmål det går an å sette inn spesifikke tiltak på, sier Strømskag.

- Hitra og Frøya har mange fellespunkt i forhold til tiltak som kan gjøres, dessuten vil resultatene og tiltakene fra undersøkelsen bli til god hjelp for foreldre også, avslutter de tre damene.