Sigbjørn Glørstad (Ap) blir nytt fast medlem i Hitra formannskap, mens Ida Karoline Broholm (Ap) blir ny leder av Oppvekstkomiteen.

Det er klart etter at kommunestyret i går ettermiddag innvilget Tryge Sivertsens søknad om fritak fra politiske verv.

Dermed tar Glørstad hans plass i formannskapet, mens Broholm tar Glørstads plass som leder i oppvekstkomiteen.

Fra før sitter Ole Haugen, Eldbjørg Broholm, Hilde Jørgensen, Lars Hammerstad, Tom Skare og Per Ervik i Hitra formannskap.

Videre rykker Anna Margrethe Refsnes (Ap) opp som fast medlem av Hitra kommunestyre, mens Einar Brendboe blir Arbeiderpartiets første varamedlem.

Et enstemmig kommunestyre rettet samtidig en takk til Trygve Sivertsen for hans mangeårige innsats i Hitra-politikken.