Det har siden 2014 vært kjent at Lerøy Midt ønsker å bygge nye fabrikk på Jøsnøya.

Da informerte adm. dir. ved Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær sine ansatte ved slaktefabrikken på Dolmøy og foredlingsfabrikken i Hestvika om planene på Jøsnøya.

- Vi sikrer oss tomt på Jøsnøya for et fremtidig og samlet industrianlegg, sa Fjeldvær den gang.

Da Lerøy Midt skrev kontrakten med Hitra kommune ble det satt som vilkår at bygging skulle startes innen to år. Nå har det gått over to år, og en avgjørelse måtte tas.

Fredag hadde Lerøy-konsernet styremøte, der de besluttet å bygge ut på Jøsnøya.

Det bekrefter Frode Arntsen, produksjonsdirektør i Lerøy Midt, og prosjektleder for nyfabrikken.

- Jeg kan endelig informere om at det er en gledens dag for både Hitra og Lerøy Midt, at vi fredag fikk et positivt styrevedtak for å bygge nytt industrianlegg på Jøsnøya. Det er vi veldig glade for. Nå i morges(mandag) har vi informert alle ansatte i Lerøy Midt og Lerøy-konsernet. Nyheten blir tatt godt i mot, og vi gleder oss til å sette i gang, sier Arntsen.

Jubel: Produksjonsdirektør Frode Arntsen( bak t.v) og Lerøy Midt-direktør Sven Amund Fjeldvær informerte om bygging av nyfabrikken til sine ansatte mandag morgen.

Første som bygger

Også Marine Harvest jobber med tilsvarende planer. I tillegg har emballasjefabrikkene Bewi og Sunde sikret seg tomter i området. Lerøy Midt er det første selskapet som har besluttet å bygge. Prosjekteringen av den nye fabrikken har kommet så langt at anleggsarbeidene starter allerede i dag.

- Nå vil vi sette opp en boligrigg for arbeiderne, og så vil det gå slag i slag. Vi planlegger med oppstart av fabrikken i mai 2018, sier Arntsen.

Samler seg

Lerøy Midt har i dag slakteri på Dolmøya på Hitra, og videreforedling og administrasjon i gamle lokaler på Hestvika.

- Hva skjer med fabrikken på Dolmøya og Hestvika?

- Det ligger som underlag for beslutningen at vi har to anlegg på Hitra, som er relativt små, og som ikke hører fremtiden til. Derfor har vi etter en stunds planlegging og fundering besluttet å bygge et anlegg som hører fremtiden til. Det betyr at vi samler alle aktivitet i det nye anlegget, sier Arntsen.

- Hvorfor tok det så lang tid å bestemme seg?

- Lerøy Midt er en del av et stort konsern. Det er alltid gode prosjekter på gang, og det er rift om investeringsmidlene. Det har vært en avveining fra konsernets side når tiden er moden nok. Nå fant de ut at tiden er inne.

Hvilke konsekvenser får det for de ansatte?

- I utgangspunktet blir det bare positive konsekvenser. Men samtidig har jeg respekt for at noen liker det trygge og vante, og at de som jobber på Dolmøya må kjøre lenger og bytte arbeidssted.

Mer ergonomisk for arbeiderne

For Karol Czaplis, linjeleder på pakkelinja på foredlingsfabrikken i Hestvika, kom nyheten mandag morgen som en gledelig nyhet.

- Dette er noe vi har ventet på lenge. Det blir spennende med en ny pakkelinje.  Jeg skulle ønske bygget kunne stått ferdig i dag, sier Czaplis, som har jobbet i Hestvika i seks år.

- Alle gleder seg til å jobbe på en ny plass, der det er mulighet for å utforme fabrikken mer ergonomisk for arbeiderne. Det har vært vanskelig å tilpasse nye maskiner i en bygning fra 50-tallet. Nå håper vi det blir litt enklere å jobbe, sier han.

Han ser også andre fordeler.

- Nå blir foredling og slakteri liggende sammen. Da sparer vi kostnader, og slipper å frakte laksen med trailer fra Dolmøya til Hestvika. Og det er bra for hele Hitra. Jeg tror det blir flere som kommer til å bygge nå, etter at Lerøy Midt har bestemt seg, mener Czaplis.

Gleder seg: Nikola Kolakova, linjeleder Karol czaplis og Maria Marencakava, ser frem til å jobbe ved ny slaktelinje.

Samlokaliserer og øker bemanningen

Lokalavisa Hitra-Frøya omtalte tidligere i år søknaden fra Lerøy Midt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i forbindelse med søknad om utslippstillatelse for den planlagte nye fabrikken på Jøsnøya.

I søknaden kommer det frem at driftstiden skal økes fra 12 timer, til 20 timer per døgn, og det er planlagt ca. 200 ansatte ved slakteri, foredling og administrasjon i den nye fabrikken. I dag jobber det 166 personer i de eksisterende fabrikkene. En egen teknisk avdeling skal ha 20 ansatte.

Skal hente laks fra hele Midt-Norge

Det legges opp til over en dobling av slaktekapasiteten, fra 45.000 tonn i dag, til 100.000 tonn.

- Det vil være laks fra selskapets 55 egne konsesjoner for produksjon av laks i sjø som slaktes og bearbeides ved anlegget. Matfiskkonsesjonene er plassert i Sør-Trøndelag og på Nordmøre, og levende laks bringes til slakteriet ved hjelp av brønnbåt. Det er lagt opp til at den nye fabrikken skal slakte unna all denne fisken, og det er da lagt opp til en slaktekapasitet per år på 77.000 tonn sløyd laks. Det er lagt opp til eksport på ca 30% som hel sløyd laks pakket i kasse, ca 70% videreforedles i egen avdeling, står det i søknaden.

Produksjonsdirektør Frode Arntsen har tidligere uttalt at mange entreprenører viser interesse for å delta i industriprosjektet.

- Letta og glad

Hitra-ordfører Ole L. Haugen tar imot Lerøy-beskjeden om fabrikkbygging med stor glede.

- Dette er en gladmelding. Jeg vil gratulere Lerøy med en klok og god beslutning, og ikke minst lokalt ansatte som har stått på for å få til dette, sier Haugen.

- Vi har gått i spenning ganske lenge; Vi vet jo at de har drevet prosjektering og utredninger. Når beskjeden om bygging endelig kommer, blir man jo letta og glad, sier Haugen. Han tar også beskjeden som en bekreftelse på at den industri-tilrettelegginga Hitra kommune har gjort på Jøsnøya, er riktig for næringslivet.

- Vi har solgt tomter, men det vises jo ikke så mye ennå. Men når vi nå får beskjed om byggestart, bektrakter jeg det som en solid bekreftelse på at det vi har gjort, det er rett.

Smitteeffekt

- Er dette det som får snøballen til å rulle på Jøsnøya?

- Ja, dette vil ha en viss smitte- og spredningseffekt. Jeg vet at Lerøy allerede ber om å få kjølpe tilleggstomt, altså mer enn de har kjøpt til nå.

- Hva vet du om de andre bedriftene som har kjøpt tomt i Hitra industripark?

- Jeg vet at de har sittet og ventet, spesielt de to emballasjeprodusentene som venter på den første lakseprodusenten. Når det skjer, har de sagt at de har alle tegningene klare. Så jeg forventer at det kommer en avklaring fra dem ganske fort. Dessuten tror jeg det dukker opp aktører som ennå ikke har hørt navnet på, som en følge av at snøballen begynner å rulle. Dette blir spennende, sier han.

- Fantastiske nyheter

- Fantastiske nyheter for Lerøy Midt, for Hitra og for hele øyriket. Nå er vi i gang, skriver Hitra næringsforening på sine Facebook-sider etter at beslutninga var gjort kjent.

- Gratulerer og takk til ledelse og ansatte på Lerøy og til Hitra Kommune for det arbeidet som har ført fram til denne gledens dag for oss alle, skriver næringsforeninga.