2. januar var det offisiell byggestart for Hitra 2 vindpark. Dette er en utvidelse av allerede eksisterende vindpark på Hitra som i dag består av 24 vindmøller.

Peab har kommet godt i gang med anleggsarbeidet på Eldsfjellet, forteller prosjektleder i entreprenørselskapet, Ole Rønning.

- Peab skal bygge 11,5 km. med vei til nye møllepunkt og fundament til 26 nye vindmøller. I tillegg skal vi sørge for kabeltraseer inn til hver mølle, trafosjakt og bygge et servicebygg. Hele 2018 kommer til å gå med til dette arbeidet. I ettertid vil Peab få en liten jobb med å fjerne spor etter inngrep gjort i terrenget i forbindelse med monteringen av møllene.

Vindparkutbyggingen på Eldsfjellet er i gang. Her forteller byggeleder i Statkraft, Bjørn Vatnan, prosjektleder i Peab, Ole Rønning og prosjektleder i Statkraft og for Hitra 2 vindpark, Torleif Sætrevik nærmere om prosjektet og hvordan det vil påvirke oss.

Høye smell og helikoptertrafikk

I samme periode vil det foregå linjebygging fra Fillan trafostasjon og opp til Eldsfjellet, opplyser byggeleder i Statkraft, Bjørn Vatnan.

- Det skal foregå mye sprenging i tiden som kommer, både i forbindelse med linjebyggingen og på Eldsfjellet. Vi oppfordrer alle til å være aktsomme i anleggsområdene.

For at alle skal være så trygge som mulig har det blitt satt opp tavler og kart på forskjellige innfartssteder med nærmere informasjon om områder det kan være lurt å holde seg unna, legger utbyggerne til.

- Ved behov for å komme seg inn på områdene anbefaler vi å ringe byggeleder som til en hver tid har oversikt over hvor og når det skal sprenges. Dette arbeidet vil foregå fra mandag til torsdag. Det blir stille dager på sprengingsfronten fredag til søndag.

Linjearbeidet vil foregå fra mandag til lørdag, og dette vil befolkningen merke i større grad enn sprengningene opp på Eldsfjellet.

- Linjene skjøtes sammen med sprengninger gjort oppe i lufta. Dette arbeidet vil starte i mai, sier Vatnan og legger til at øyværingene må belage seg på at det vil komme en del høye smell med ujevne mellomrom. Det blir også en del helikoptertrafikk for å transportere utstyr og master.

Det er Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA som har gått sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge gjennom Fosen Vind, legger prosjektleder i Statkraft, Torleif Sætrevik til.

- Tre utbygginger har kommet i gang og tre skal i gang til sommeren, deriblant Geitfjellet vindpark i Snillfjord kommune.

Det er stor anleggsaktivitet på Eldsfjellet for tiden. Etter påske blir det dobbelt så mange personer i sving her oppe når Hitra 2 vindpark skal realiseres i løpet av 2019.

Snurrene ankommer øya

I 2019 kommer Vestas med selve "vindmølle-snurrene" til Hitra. Det er nok dette øyværingene vil legge aller mest merke til, slår de tre fast.

- De 26 vindmøllene skal sno seg fra kysthavna på Sandstad, gjennom Fillan og opp til Eldsfjellet. Disse nye møllene er en god del større og har lengre blad enn de forrige, derfor kreves det slakere veikurver når disse ankommer Hitra.

Blant annet blir man nødt til å omlegge Fv 714/ Fv 713-krysset i Barmanfjorden (Voldenkrysset).

Montasje, installering og prøvekjøring av de nye vindmøllene vil foregå våren og sommeren 2019. En offisiell åpning av Hitra 2 vindpark sannsynligvis vil finne sted høsten 2019.

Et stort platå har blitt jevnet og gjort klart til første mølle. - Grunnen til at flaten er såpass stor er fordi det kreves stor kranoppstillingsplass når møllene skal heises på plass, forklarer Ole Rønning.

Tar i bruk lokale foretak

Det ingen øyværinger som jobber direkte med utbyggingen for verken Peab eller Statkraft.

- Tradisjonelt har det blitt brukt mye utenlandsk arbeidskraft på prosjekt som dette, men på denne utbyggingen har vi stort sett trøndersk arbeidskraft. Det er litt spesielt, slår Vatnan fast.

- Vi prøver i størst mulig grad å tilknytte oss lokale foretak, legger Sætrevik til.

AHS Maskin sørger for vintervedlikeholdet. Dolmsundet hotell for mat og hvile.

- Elektro Team og Rørleggerteam hjalp oss i oppstarten. Vi har også engasjert noen lokale snekkere og blir nok å ta i bruk flere lokale bedrifter i tiden som kommer.

Denne dagen er det 30 personer på jobb i vindparken.

- På grunn av service på ei mølle i eksisterende vindpark er det litt ekstra aktivitet i dag. Nå har vi 22-23 personer som jobber med vei eller i administrasjonen. Etter påske blir det 50-60 personer i sving her oppe, sier Rønning.

Peab har her laget tilførselsvei til fem nye møllepunkt som skal bli en naturlig forlengelse av allerede eksisterende vindpark.

Holder Norge med strøm

Det er Statnett som kontrollerer hvordan strømmen fordeles, derfor kan de ikke si nøyaktig hvor strømmen fra vindmøllene på Hitra havner.

- Vindparken på Hitra bidrar til å holde resten av Norge med strøm, sier Vatnan. Han tilføyer at det har vært underskudd på strøm i Trøndelag og dermed høyere strømpriser her i perioder enn resten av landet.

- Ny produksjon som kommer inn i markedet vil bidra til lavere priser. Utbyggingen av vindkraft på Hitra, i Snillfjord og på Fosen er betydelig når vi summerer opp, men det er mange andre faktorer som avgjør hvordan kraftprisene vil bli i de kommende årene. Den største fordelen med utbyggingen er kanskje at den nye sentralnettlinjen som Statnett bygger i sammenheng med vindkraften fører til økt forsyningssikkerhet i Midt-Norge, sier Sætrevik.

Produserer godt over forbruket

Da strømforbruket på Hitra og Frøya ble målt for noen år siden og sammenlignet med strøm produsert i eksisterende vindpark, ble det produsert mer i snitt enn strømforbruket på øyene, legger Sætrevik til.

- Nye indikasjoner viser at den nye vindparken ganske sikkert vil produsere godt over det Hitra og Frøya forbruker i dag. Hitra 2 vindpark vil ha en installert effekt på 93,6 megawatt, det er dobbelt så stor effekt som tidligere. Når Hitra 2 vindpark står ferdig vil det kunne produseres tre ganger så mye strøm fra Eldsfjellet som i dag.

Avslutningsvis forteller Sætrevik, Rønning og Vatnan at arbeiderne trives godt i øyregionen så langt.

- Det er et flott sted, bare synd vi har så lange arbeidsdager at vi ikke har fått mulighet til å utforske Hitra og Frøya nærmere. Forhåpentligvis blir det muligheter for både jakt og fiske i tida som kommer.

Det blir lange dager, men arbeiderne trives godt i øyregionen. De håper det blir muligheter for både jakt og fiske i tiden som kommer.