I dag starter fjerdeklassingene med "Norges største miljødugnad"