Hitra kommune nekter å gi konsesjon til kjøper av større skogseiendom