- Vi kunne ikke ta sjansen på å ødelegge julemiddagen til folk