- Vi vil at russetiden skal være trygg både for oss og andre