Det digitale radioskiftet for de riksdekkende kanalene gjennomføres fylkesvis. I vårt fylke forsvant NRK-kanalene fra FM-nettet 8. februar.

Så langt har det fortsatt vært mulig å høre Radio Norge, P4 og enkelte lokalradioer via FM-nettet. Men 21. februar er det også slutt for disse.

Etter denne datoen kan du kun høre på digitale radiosendinger via DAB+, internett og tv.

26.april forsvinner NRK-kanalene fra FM-nettet i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland.

21.juni må Agder, Rogaøand, Hordaland og Sogn og Fjrodane over til DAB +, mens Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold mister NRK på FM fra 20. september.