Ti ulike lag og foreninger har søkt om midler til driftsstøtte fra kommunen. Kommunen har satt av 63.000 kroner til formålet.

Kultursjef Omar Pleym foreslår å fordele pengene slik:

Carpe Diem 2 000

Folkeakademiet i Hitra - 3 000

Hitra kunst- og håndverksforening - 2 000

Hitra Trekkspillklubb - 2 000

Hitterklang - 10 000

Innsia kulturkafe - 2 000

Kvenvær teaterlag - 3 000

Nattseilerne - 15 000

Strand Seniorbrass - 14 000

Strand Skolekorps - 10 000

Formannskapet skal behandle saken i kommende møte 22.08.