Ungdomsskole- og videregående elevenes foreldre og foresatte var mandag og tirsdag denne uka inviterte til fellesmøter med tematikken "ungdom og rus " på Frøya og Hitra.

Bekymret over utviklingen

Lensmann Arild Sollie startet møtet med å fortelle at lokalt politi er bekymret over utviklingen de har sett det siste året angående ungdom og rus.

I forkant av tirsdagens møte på Fillan kunne flere av de fremmøtte foreldrene fortelle at de hadde tatt turen fordi de deler bekymringen over økt bruk av narkotika og alkohol blant øyungdommen.

- Ungdommene sier så lite, men vet nok mer enn de gir uttrykk for hjemme. De velger heller å være er lojale mot hverandre og det gir oss voksne en utfordring når det kommer til å vite hva det er som egentlig foregår, sier en av mødrene.

- Det skal derfor bli veldig greit å høre nærmere hva politiet har å fortelle om ungdomskulturen.

Synkende alkoholdebut

Aller først tok lensmann Sollie opp temaet alkohol.

- Debutalderen når det gjelder alkohol har normalt vært det året man blir konfirmert. Politiet ser nå at det startes tidligere, allerede nede i 13-14 års alderen.

Tall i fra ungdomsundersøkelsen som ble gjennomført på Hitra og Frøya i fjor, viser at 30 prosent av ungdommen får med seg alkohol hjemmefra før fest.

Sollie minnet foreldrene på at det er ulovlig å skaffe alkohol til mindreårige og viste også til statistikk som sier at i 90 prosent av alle voldssaker er en eller begge parter ruset.

- Påvirket ungdom er også sterkt overrepresentert i forbindelse med trafikkulykker. 1 av 5 øyungdommer sier i samme spørreundersøkelse at de har vært med på fyllekjøring.

Lensmann Arild Sollie fortalte at politiet lokalt er bekymret over utviklingen når det gjelder ungdom og rus.

Beslagla 2500 brukerdoser i mai

Lensmannen snakket deretter om ulike narkotiske stoffer. Hva som skiller dem fra hverandre og hva foreldre bør være oppmerksomme på.

- Hasj er det mest utbredte, og vi vet at unge helt ned i 14-15 års alderen har prøvd eller bruker andre rusmidler enn alkohol. Politiet vet også at det er amfetamin i omløp i øyregionen og vi har fått indikasjoner på at det er kokain her.

I mai 2017 beslagla politiet ca. 2500 brukerdoser med hasj på Hitra og Frøya. Det er mye, oppsumerte lensmannen.

Sollie knyttet også konkrete lokale hendelser som politiet har måttet håndtert i det siste, opp mot ungdomsmiljøet. Han nevnte blant annet livstruende alkoholforgiftning, narkotikabeslag, ruspåvirket vold og seksuelle overgrep.

Følgene ved å bli tatt

Sollie tok også opp om følgene av å bli tatt for ulike forhold.

- Mange skoler lukker døra hvis man dukker opp med narkotikabruk på rullebladet sitt. Da er det bare å glemme å søke seg til forskjellige yrker.

Han trakk også fram at det har blitt strengere visumregler til USA.

- Har man bemerkninger på rullebladet sitt kan man rett og slett bli nektet innreise.

- Veldig lærerikt

I pausen midtveis kunne de samme foreldrene fortelle at det hadde vært et veldig interessant møte så langt.

- Vi har fått mye nyttig informasjon. Blant annet hva slags faretegn vi skal se etter.

På foreldremøtet på Frøya var det mandag seksti fremmøtte, på Hitra tirsdag i overkant tretti.

- Det er positivt at en god del har tatt turen, men fryktig synd at ikke enda flere prioriterer et slikt møte som absolutt alle ungdomsforeldre burde få med seg.

Rundt bordet samstemmes det i at det er viktig at foreldrene kommer på banen og samsnakkes om ungdom og rus. Kanskje sette noen felles regler for hva som bør praktiseres rundt når ungdommene skal starte å gå på fest og om de får ha med seg drikke hjemmefra.

Foreldrene legger også til at er viktig å engasjere seg i ungdomsmiljøet.

- Å ha et åpent forhold til sine egne barn, men også sørge for å bli kjent med hverandres ungdommer.

Det som er positivt er at lokalmiljøet på Hitra og Frøya er såpass lite og gjennomsiktig, sier de avslutningsvis.

- Det gjør det enklere å ta tak i situasjoner som dette.