Sørensen sa opp jobben som rådmann i Frøya kommune for drøytto år siden, for  å begynne som fabrikksjefi Salmar, og har vært med på å kjøre i gang den nye foredlingsfabrikkenInnovamar .

- Det har jeg ingen kommentar til. Det får jeg ringe degtilbake på, sier Sørensen da vi spør om han skal slutte.

Men konserndirektør Yngve Myhre bekrefter at Sørensenslutter.

- Etter en krevende oghektisk etableringsfase har Roger bedt om avløsning. Roger vil jobbe i et teammed andre interne ressurser frem til en avløser er på plass. Vi har en dialogom interne muligheter i SalMar for Roger. Vi vil i nærmeste fremtid igangsetteen prosess for å finne hans avløser, skriver Myhre i en SMS til hitra-froya.no.