Flere er interessert i å kjøpe det tidligere asylmottaket