Flaskehalser langs Lakseveien og lokale veiprosjekter på agendaen