Skrivebordet til bestyrer og kaptein Thorleif Børnick ved Hestnes hvalstasjon har kommet til hjemlige trakter igjen.

Fra Sandefjord til Hitra

Arve Ulrik Fjeldberg er en entusiastisk historieforteller, med særlig interesse for hvalfangsthistorien på Hitra. Nå har han vært i Sandefjord, og i tillegg til skrivebordet og en tilhørende skrivebordsstol har han hentet med seg rundt hundre gjenstander som har hatt tilhold på Hitra under hvalfangstperioden. Nå overleveres gjenstandene til Kystmuseet.

- Se her. Her har Børnick mistet ei glo fra sigaren sin, sier Arve Ulrik og peker på et svimerke på stolsetet.

- Høy kulturhistorisk verdi

Hvalstasjonen på Hitra ble stengt i 1955 på grunn av for lav bestand av hval. Etter nedleggelsen ble gjenstandene i hvalstasjonen fraktet til hvalfangerbyen Sandefjord. Nå har Fjeldberg på privat initiativ sørget for at mange av objektene er tilbake på Hitra, hvor de engang var i daglig bruk.

Smilet går nesten helt rundt. Kunnskapen er stor og fortellingene mange. Samlingsforvalter Kristin Svendsen ved Kystmuseet lytter med stor interesse til det Arve Ulrik har å fortelle. Dette skal formidles videre, og er viktig å få med seg.

- Mye av det som Arve Ulrik har tatt med her i dag har høy kulturhistorisk verdi. Nå skal vi gå igjennom og vurdere alle gjenstandene for inntak i samlingen. Historiene Arve Ulrik kan fortelle om hver av tingene er viktig for oss og øker kunnskapen om både den historiske settingen tingene er satt i og hvalfangsthistorien generelt, forteller Svendsen.

Barnenarna har bidratt

Det er en variert hvalfangstutstilling på Hopsjø i dag, og flere av gjenstandene Arve Ulrik hatt tatt med seg nå er tenkt plassert der. Det er barnebarna til Thorleif Børnick, Leif Harald og Tore Børnick, som har bidratt til å samle artefaktene til samlingen som Arve Ulrik har fått med seg fra Sandefjord.

Fagkonsulent Hans Jakob Farstad studerer ivrig radioapparatet som Arve Ulrik har tatt med seg. Helt til venstre i bildet kan man se en regnemaskin.
Arve Ulrik Fjeldberg har sørget for at skrivebordet som en gang sto på Hestnes hvalstasjon er tilbake på Hitra etter femti år.
- Denne brukte man til å merke hvalen, forteller Arve. Slik kunne hvalfangerne få kunnskap om hvor hvalene forflyttet seg.
En skrivemaskin som har stått på kaptein Børnicks skrivebord.
- Disse bør du ikke fikle for mye med om du vil beholde fingrene, sier Arve Ulrik om ammunisjonen man brukte under hvalfangsten. Disse er ubrukte og fortsatt i original embalasje.