Forenkler søknadsprosessen rundt planlegging og endring av avkjørsel