Kunde kom og kjøpte gavekort for 1,4 millioner kroner