Etter at Frøya Ap vedtok å stoppe videre forhandlinger om en endelig intensjonsavtale med Hitra og Snillfjord, har Hitra-ordfører Ole Haugen og Snillfjord ordfører John Lernes fortsatt forhandlingene om en intensjonsavtale seg i mellom.

Innbyggerundersøkelse avgjør

- Det foreligger nå et forslag til intensjonsavtale mellom de to kommunene som er bygget over samme mal som den tidligere, men tilpasset Snillfjord og Hitra sin virkelighet. Det er usikkert enda hvor stor del av Snillfjord som eventuelt blir en del av Hitra. Det som er en realitet er at det foreligger et innbyggerinitiativ fra beboerne på Hemnskjela/Sundan med en vedlagt kartskisse for grensejustering. Hvorvidt et større område ønsker seg til Hitra blir avgjort i en innbyggerundersøkelse i Snillfjord, skriver rådmannen i sitt saksfremlegg.

Tar høyde for utvidelse til Krokstadøra

Forslaget skal først behandles i onsdagens formannskapsmøte på Hitra, og senere av Snillfjord formannskap. Avtalen skal godkjennes av begge kommunestyrer innen første mai.

Rådmannen innstiller på å godkjenne avtalen, som blant annet sier kommunen skal hete Hitra, og at Fillan blir kommunesenteret i den nye kommunen, med førstelinjetjenesten og servicetorg. Men dersom Krokstadøra blir del av den nye kommunen, skal servicetorget og førstelinjetjenesten der beholdes.

- Den nye kommunen skal utvikles gjennom en innovativ prosess mellom politikerne, administrasjon og tillitsvalgte. Målet er å utvikle en kommune med felles identitet og kultur, og som av innbyggerne, næringsliv og omverden blir oppfattet å ha kvaliteter som livskraftig, attraktiv, rettferdig og inkluderende, står det i punktet om formålet for sammenslåingen.

Har andre alternativer å velge mellom

Intensjonsavtalen er en av fire sammenslåings-alternativer Snillfjord kommune ser for seg.

Fra før har kommunen gjort intensjonsavtale med Hemne, Aure og Halsa, med Kyrksæterøra som kommunesenter.

Første april ble det undertegnet intensjonsavtale mellom ordførerne i Agdenes, Meldal, Ordal, Rindal og Snillfjord, med enighet om at den nye kommunen skal hete Orkladal, med kommunesenter på Orkanger.

Snillfjord har også utredet et delingsalternativ, som følge av innbyggerinitiativet innbyggerne på Hemnskjela/Sunde om grensejustering mot Hitra. Da vil førstnevnte område gå til Hitra. Krokstadøra kan gå til Orkdal, og Vennastranda kan gå til Hemnskjel.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no