Hva har skjedd i lyngheiene på Frøya siden lyngbrannen og lyngtørken ekstremvinteren 2014?

Det har Folkeakademiet Frøya lyst til å finne ut av, og oppfordrer folk til å bli med ut i brannfeltet og områder rundt med død lyng søndag den 7.juni.

Turen starter fra Ervika og biolog Ola Vie står for veiledningen.

- For biologer framstår områdene som fullskala økologiske eksempler på hvordan lyngheia sjøl tilbakefører seg ved en retningsbestemt økologisk prosess, hvor det biologiske mangfoldet naturlig endres over tid. De ulike planter og dyr tilpasser seg ulike og skiftende livsbetingelser til ulike tidspunkter. Lyngbrannen og lyngdøden er begge naturlige fenomener i lyngheiene, men med to forskjellige forløp, sier Vie.

- På turen tar vi for oss ulike arter både dyr og planter og ser på leveforholdene til disse, og hvordan forholdene endres slik at andre dyr og planter kan bli introdusert. Vi bruker enkel feltinstrumentikk, kikkert og flora. Vi må regne med ca 4 km gangavstand, sier Vie.

Raymond Sandvik, saueholder i brannområdet, vil også delta på ekskursjonen. Han har mye relevant kunnskap om lokaliteten og videre prosjekter i området.