Flere observasjoner rundt Hitra og Frøya: – Har kostet oppdrettsnæringen mange millioner