Bredbåndutbygging kun for fastboende. Men noen hyttefolk har fått tilbud