Rykket ut til melding om fisker med mennesketå på kroken