Sist man hadde en større oljevern-øvelse i øyregionen (i 2006), var scenariet et større utslipp på Draugenfeltet. Ved Bogøya ble det sluppet store mengder popcorn i sjøen. Dette var oljeflaket som den lokale beredskapstroppen skulle håndtere. En gruppe med hele 60 observatører fra ulike beredskapsetater, myndigheter og oljebransjen fulgte med.

Nå gjøres det igjen klart for en lignende storøvelse. Denne gangen blir Frøyfjorden åsted, nærmere bestemt området mellom Flatval og Loknessa.

- Så vidt jeg kjenner til, blir dette den største beredskapsøvelsen i Sør-Trøndelag i år. Scenariet er et utslipp fra Njård-platformen, og at det driver olje inntil land. Frøya brannvesen har førsteinnsatsen, men det blir mange involvert. Totalt blir det cirka 100 personer, sier øvelsesansvarlig Kjell Inge Mathisen i Frøya brannvesen.

Brannvesenet på Hitra og Fosen, sivilforsvaret, kystverket, og World Wildlife Fund (WWF) er blant de som skal være med. WWF stiller med ti personer, og det er første gang en miljøvern-organisasjon er trukket inn i en slik øvelse på Trøndelagskysten.

- De er en veldig viktig ressurs når det gjelder oljesøl, påpeker Mathissen.

Og nok en gang skal det brukes popcorn. Dette brukes fordi det er et miljøvennlig materiale å øve seg på, og de lette kornene tas av vær og strøm på samme måte som et oljeflak.

- Det skal brukes 15 kubikk popcorn, forteller Kjell Inge Mathisen.

Hvilket er det samme som 15.000 liter.

I om med at man simulerer utslipp fra plattform, simulerer man også at man har tid på seg til å mobilisere. Mobiliseringsdelen starter i morgen (tirsdag), mens «actiondelen» av øvelsen i Frøyfjorden blir på onsdag.