Lørdag (24. sept.) ønsker Kystmuseet i Sør-Trøndelag velkommen til nytt lørdagstreff i Fillan. Foredragsholder denne gang er hitterværingen Lars Rottem Krangnes.

Temaet er dikterpresten Rasmus Rosing som var bosatt på Hitra i 30 år. Dikterpresten var en av svært få norske forfattere på 1600-tallet som fikk trykt tekstene sine i egen levetid - i motsetning til sin tidligere medstudent Petter Dass.

Da han døde i 1705 var han en av de mest kjente forfatterne i Danmark - Norge. På Hitra har hans navn blitt knyttet til ei folkevise, praktfull sarkofag og et maleri, som begge gikk tapt da Dolmkirka brant i 1920.

Hvem var denne mannen? Og hvorfor er han blitt en glemt dikter? Dette er en av de spørsmålene historiker Lars Rottem tar for seg. Foredraget finner sted i Meierisalen på Kystmuseet, hvor det også blir mulighet for å kjøpe både kaffe og kake.

Dolm kirke fra 1920 (Foto; Schrøder).