Under utrykning til en trafikkulykke på Hitra, unngikk utrykningsbilen fra politiet i Orkanger, Skaun, Agdenes , Meldal, Hemne og Snillfjord  så vidt et sammenstøt med en hjort.

-På vei til åstedet obsertverte vi trolig over 100 dyr langs veien, og det er disse som utgjør det klart største farepotensialet for oss når vi kjører utrykning på fv. 714 ,skriver politet på sin facebookside.

Politiets video-opptak er tatt på fv. 714 før man kommer til Krokstadøra på vei mot Hitra.