Fosen Namsos sjø/ Partsrederiet Kystekspressen har klaget på Atbs valg av tilbyder til framtidig båt- og fergetrafikk i Trøndelag. Fosen Namsos Sjø var en av to anbydere, og 21. november ble det klart at selskapet Boreal hadde vunnet anbudsrunden til blant annet å drive hurtigbåtruta mellom Kristiansund og Trondheim, og båt/ferge-sambandet i øyrekka utenfor Frøya.

- Vi har mottatt klagen, og jobben vår blir så fort som mulig å  komme fram til et svar. Dette betyr at kontraktunderskrivingen med Boreal, som skulle skjedd i dag, er utsatt, sier saksbehandler Kjell Utvaag i Atb.