Mandag kveld var politikere fra Frøya og Hitra samlet til valgtorg i samsending på hitra-froya.no og nrk.no, sendt fra Hitra kultursenter. Politikerne ble blant annet utfordret på spørsmål knyttet til lokaldemokratiet, kommunereformen og arbeidsinnvandring, samt publikumsspørsmål fra salen og sosiale medier.

Hele debatten kan du nå se i opptak her (ekstern lenke)

I panelet på de ulike bolkene var Martin Nilsen (Frøya H), Arvid Hammernes (Frøya V), Eldbjørg Broholm (Hitra Ap), Berit Flåmo (Frøya Ap), Dag Willmann (Hitra H), Torfinn Stub (Hitra V), Knut Arne Strømøy (Frøya Sp), Tom Skare (Hitra Frp), Arent M. Fiske (Frøya KrF), Grethe Cassandra Norheim (Frøya MDG), Per Ervik (Hitra Pp) og Hilde Jørgensen (Hitra SV).