I en resolusjon i 1990 bestemte FN at den 1. oktober hvert år markeres som Den internasjonale eldredagen. Hensikten med å utpeke en bestemt dag var at FN ønsket å fokusere på at verdens befolkning stadig blir eldre. Over hele verden øker befolkningsgruppen som er over 60 år.

Både på Hitra og Frøya vil dagen bli markert. På Hitra er Hopsjøbrygga stedet, hvor kommunen inviterer til en dag med middag, musikk av Ingolf Jektvik, dans av danselærer Bertil, hyggelig selskap og nyttig informasjon om fremtidens velferd.

På Frøya legges arrangementet til kultur- og kompetansesenteret på Sistranda. Her vil ordføreren ønske velkommen før middags, kaffe og kaker. Det vil også bli gitt informasjon om morgendagens omsorg og muligheter for stønad til rehabilitering. På Frøya er det Torstein Iversen og Seniordanserne som sørger for underholdningen.